Đạo lập trình [9]

AUTHOR: Nghia Tran

Happy Coder, Happy Coding for a Better Life! 关心: QUAN + TÂM QUAN trong chữ Quan hệ, liên quan, liên đới, Relation. TÂM: là trái Tim, là hồn, là trí óc, Heart & Mind.


Quyển 9 – Kết

Lập trình sư truyền dạy rằng:

Đã đến lúc con xuống núi.

(Hết)

Post Views: 215

Comments

comments