Resources hữu ích cho Magento Developer

AUTHOR: K


– http://alanstorm.com/: Blog về Magento

– http://inchoo.net/category/magento/: Blog về Magento

– http://fbrnc.net/: Blog về Magento

– https://github.com/colinmollenhour/modman: Tool để quản lý Magento source code and modules

– https://github.com/netz98/n98-magerun: Developer tool để tương tác với Magento thông qua command line

– http://littletutorials.com/2008/07/07/success-as-technical-lead/: Nhiều bài viết hay về cách để trở thành Tech Lead thành công

Một số link cung cấp kiến thức về System admin và Development improvement:

www.docker.com

www.vagrantup.com

– Kiến thức về TDD (test driven development) và BDD (behaviour driven development)

Post Views: 196

Comments

comments