Tập hợp hơn 500 đầu sách lập trình miễn phí dành cho Developer tại Github.

AUTHOR: K


Tập hợp hơn 500 sách lập trình miễn phí dành cho Developer tại Github.

Click và bookmark ngay resource hữu ích này nhé!

https://github.com/vhf/free-programming-books/blob/master/free-programming-books.md

4-12-2015 9-32-29 PM

Click và bookmark ngay resource hữu ích này.

 

Post Views: 200

Comments

comments