[Bản tin iOS] Tuần 1

AUTHOR: Nam Vu


Articles

Các thủ thuật khi sử dụng flatMapLatest trong ReactiveCocoa (RAC) 3.0

Test Driven Development: nhanh hay hoàn hảo?

Sử dụng Model View ViewModel cho dự án iOS

Tương tác giữa xử lý lỗi trong Swift và Objective C

Tạo Enums với String trong Swift 2.0

Tools/Controls

Thư viện iOS hỗ trợ tạo màn hình Giới thiệu cho ứng dụng  với nhiều hiệu ứng đẹp mắt.

  • jot, by IFTTT

Thư viện iOS hỗ trợ việc vẽ và viết chữ lên các bức ảnh.

Thư viện iOS hỗ trợ rất nhiều các hiệu ứng cho UILabel

Business

10 năm 1 chặng đường – Câu chuyện của First Round Capital

Bên trong Pinterest

Con đường phát triển 3S Tech Blog mới chỉ bắt đầu 🙂

Câu chuyện khởi nghiệp của Trevolta

Dành cho những tâm hồn đồng điệu cùng phong cách làm việc từ xa.

UI/UX

Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau. (Apple Watch)

Sự ảnh hưởng của Apple Watch đến những kinh nghiệm bán lẻ

Một bài viết rất rất chi tiết về thiết kế Spatial Interfaces cho ứng dụng di động

Cái nhìn tổng quan về Material Design của Google

Credits 

Post Views: 1003

Comments

comments