[Bản tin iOS] Tuần 2

AUTHOR: Nam Vu


Articles

Tìm hiểu sâu hơn về quá trình hiển thị UIViewController trong iOS

Các bước phân tích crash logs trên iOS.

Làm quen với Xcode Server và áp dụng thực tế cho CONTINUOUS INTEGRATION trong các dự án của 3S

Tìm hiểu về trình biên dịch LLVM


Swift

Cách xây dựng Network Layer

Bạn có biết Swift có thể sử dụng chung với Objective C và C?

Cuộc chiến tốc độ giữa Arrays và Linked Lists, AI là người chiến thắng?

Tools/Controls

Thư viện iOS hỗ trợ tạo hiệu ứng cylindrical

Thư viện hỗ trợ tạo Animated Button

DOFavoriteButton

Business

Từng bước từng bước một rèn luyện sức manh ý chí.

Vài lời khuyên cho con đường freelancer

Cách tạo 1 bài viết Blog hiệu quả

UI/UX

Placebo UX – sự lừa dối ngọt ngào trong thời đại kỹ thuật số

Các UX ẩn trong cuộc sống số

Xu hướng UI/UX năm 2015 trong lĩnh vực Mobile

Cách phác thảo thiết kế icon

Credits

Post Views: 136

Comments

comments