[Bản tin iOS] Tuần 3

AUTHOR: Nam Vu


Articles

Xung quanh chúng ta có bao điều kì diệu. Mà ta mới biết chẳng được bao nhiêu.

Tìm hiểu về functional paradigm trong Swift.

Tìm hiểu về protocols trong Swift.

Cách thiết kế Sticky Input Field

Tools/Controls

Ứng dụng tự động tạo code Autolayout

Plugin hỗ trợ upload code từ Xcode lên Slack và Gist

Ghi log nhanh hơn NSLog

Tạo file IPA tự động bằng command line

Business

Câu chuyện làm game Overland

5 năm 1 chặng đường của nhà phát triển game độc lập

Tán gẫu về UX/UI

Những lời khuyên nào tồi tệ nhất mà bạn đã từng gặp?

Chúng tôi (GoCardless) đã thuê designers như thế nào?

UI/UX

Bí mật tỷ đô của Slack

Quan điểm thiết kế về Empty States

So sánh 5 ứng dụng tạo prototype

10 bài học kinh nghiệm về UX

Credits

Post Views: 107

Comments

comments