Amazon Web Service – EC2 – Hướng dẫn nhanh khởi tạo máy chủ

AUTHOR: tuan.pq


AmazonWebService_Deployment_Guide

Hướng dẫn nhanh các bạn mới lần đầu sử dụng dịch vụ Amazon Web Service để có thể khởi tạo máy chủ sử dụng dịch vụ EC2 của Amazon Web Service.

Post Views: 129

Comments

comments