Win 10 không thể sleep, hibernate

AUTHOR: tuan.pq


Từ sau khi nghịch ngơm nhờ IT chuyển con AsusPro lên Win 10 Pro, thì không thể nào Sleep như con Win 8 cũ.

Tối về sleep hoặc Hibernate sáng ra lại hết sạch PIN, có bạn nào dính và khác phục được chưa nhỉ.

Cũng google và thử vài mẹo, nhưng có vẻ chưa đúng bệnh

🙁

Windows 10: PC Won’t Go to Sleep Mode

Win10Sleep

===

Ơn giờ cậu đây rồi.

Cuối cùng thì cũng tìm được đúng tip cho bạn này, áp dụng được cho bạn ASUSPRO, các bạn nào gặp tình trạng tương tự có thể thử nhé.

 

Vào device manager, bỏ chọn hết tất cả phần “Allow this device to wake the computer” của Keyboard, Mouse … đi

Screenshot 2015-12-20 14.41.26 Screenshot 2015-12-20 14.50.42

Post Views: 99

Comments

comments