Mẹo tối ưu hoá webpack bundle

AUTHOR: Nam Vu


Do hoàn cảnh xô đẩy nên tôi ngoài việc “Trên thông A.I, dưới thạo M.L”, phải đá sang MEARN stack. Sau một thời gian dùng webpack để build thì song song với việc nhàn hạ thì tôi đã gặp ác mộng khi dung lượng của file bundle càng ngày càng phình ra ảnh hưởng lớn tới tốc độ tải trang web. Bài này  tập trung về giải pháp tối ưu hoá dung lượng bundle.

Read More

Post Views: 1480