Tools Attributes in Android

AUTHOR: thanh.vn


Xin chào mọi người 😀

Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người chút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng layout, view, screen … trong Android (Design-Time). Đây không phải là bài viết liên quan đến kiến thức cao siêu gì trong Android mà chỉ là trick, tip giúp mọi người tiết kiệm thời gian check lại view của mình design lên mà không mất thời gian build app nhiều lần và nó chính là một thành phần ngay trong bộ Android’s SDK mà Android’s dev vẫn dùng hàng ngày trong các file XML –> TOOLS ATTRIBUTE :D. Let’s go!

Read More

Post Views: 214