Tương tác phức tạp trong reactjs với react Dnd

AUTHOR: khoa.nd

I'm Gay


Trong ứng dụng web hiện đại việc có những chức năng đúng mong đợi, thời gian tải nhanh, hiệu năng ổn định là không đủ. Giao diện cũng phải tinh tế, trơn chu, bao gồm tương tác phức tạp như là chuyển động các phần tử và tương tác kéo thả (drag-and-drop DnD). Kéo thả là tương tác khá phức tạp và khó không chỉ đối với người mới và lập trình viên có kinh nghiệm trong việc viết ứng dụng web, jQuery UI luôn là lựa chọn số một nhưng để áp dụng vào ứng dụng reactjs với việc tích hợp lỉnh kỉnh các thư viện cộng với việc không tương thích trong việc thao tác DOM, nên việc chọn một thư viện “thuần” reactjs sẽ được ưu tiên hơn, trong quá trình làm dự án thực tế review thư viện hiện có trên npm mình cảm thấy thư viện react-Dnd hỗ trợ khá tốt, được lập trình viên hàng đầu (như tác giả của redux Dan Abramov) cập nhật api thường xuyên, hướng dẫn cũng như tài liệu đầy đủ bên cạnh đó cộng đồng xử dụng cũng khá lớn đó là cơ sở để mình muốn giới thiệu thư viện này trong việc viết mã tương tác kéo thả trong ứng dụng reactjs.

Read More


Post Views: 680