CẨM NANG: LÀM SAO ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ HỖ TRỢ CÁC NHÀ QUẢN LÝ

AUTHOR: Hưng Nguyễn


I. GIỚI THIỆU

Khi một nhân viên của Google trở thành nhà quản lý, đây có thể là lần đầu tiên họ được quản lý người khác một cách chuyên nghiệp. Vì họ có rất nhiều điều cần học, Google đã cung cấp cho các nhà quản lý mới một mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ, những nguồn lực về quản lý và cả các chương trình học tập nhằm giúp đỡ họ.

Google thường đào tạo những người quản lý mới sau khi họ đã bắt đầu công việc của mình thường từ 45 đến 90 ngày. Mặc dù nếu xét về mặt cảm tính, sẽ hợp lý hơn khi bạn chuẩn bị cho một người những kiến thức cần thiết trước khi bắt đầu công việc.

Tuy nhiên nhóm nghiên cứu đã nhận thấy những người quản lý sẽ dễ tiếp thu nhất sau khi họ đã có một khoảng thời gian làm việc với vai trò mới và đã có một số kinh nghiệm để đối chiếu.

Read More


Post Views: 68