Shopapp.vn và tiềm năng ứng dụng

AUTHOR: hieu.tt1


Trong cuộc triển làm CeBIT 2015 sắp tới đây, MrPO nhà 3S sẽ đem sản phẩm Shopapp đi “rêu rao” toàn cầu. Mặc dù Shopapp chưa được công khai trong cộng đồng nội bộ 3S,  Hieu.TT1 tôi “rụt rè”  nghĩ ra một vài ý tưởng có thể áp dụng vào các lĩnh vực, ngành hàng đang hoạt động ở thị trường Hà Nội.

Read More

Post Views: 302