[Nhạc chế] Chị tôi dân coder


Chị tôi dân cốt đơ (coder), có chiếc màn mười lăm inch.
Bộ cây trông mới tinh, cấu hình cao.
Chị tôi hay code C, cóc ngại Ja với va (Java) ối a.
Chị tôi dân cốt đờ (coder).

Read More

Post Views: 281