Hướng dẫn chuyển source WordPress từ local lên server thật.

AUTHOR: FixBug

Bạn cần quảng bá sản phẩm của bạn lên các thiết bị smartphone? Bạn không có đủ kinh phí để phát triển 1 ứng dụng cho cửa hàng của bạn? Hãy đến với chúng tôi ShopApp.vn. ShopApp.vn cung cấp ứng dụng chính thức cho cửa hàng của bạn với mức giá chỉ bằng 1 cốc trà đá !!!!


Các bạn làm việc với WordPress đã gặp vấn đề này chưa nhỉ

Vấn đề: Nếu chỉ copy code từ local -> server thật + sửa lại đường dẫn url trên database thì không đủ.
Website vẫn bị lỗi.
Nguyên nhân: do các theme dùng config thông qua cache, file …

Khắc phục:
1. Sử dụng plugin duplicator để pack source ở local.
2. Copy source đã pack thông qua plugin duplicator + file install.php lên server thật.
3. Run file install.php trên server thật.

Tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=tdP3quWLM0Q

Post Views: 54