“Thế hệ cúi đầu” ver 2.0


Công nghệ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào?
Một câu hỏi mà chắc hẳn ai trong chúng ta đều có thể có vô số gạch đầu dòng để kể ra. Chúng ta vẫn thường gọi vui chính chúng ta là “Thế hệ cúi đầu” khi suốt ngày dán mắt vào smartphone và các trang mạng xã hội. Những hình ảnh vui do tác giả Ajit Johnson chia sẻ dưới đây cho chúng ta nhìn lại mình một chút và biết đâu bạn có thể thay đổi được điều gì đó.

Read More

Post Views: 312