Realm – a mobile database and a replacement for SQLite & Core Data

AUTHOR: viva


Sau khi Apple công bố iOS 8 với những cải tiến về performance và những tính năng mang tính đột phá như: Health, Handoff, Airdrop…tại WWDC 2014, thì ngay sau đó một tháng, 7/2014, một cross-platform database được ra mắt dành riêng cho các ứng dụng mobile với cách viết code ngắn gọn, trong sáng và vô cùng mạnh mẽ. Đó là Realm(https://twitter.com/realm).

Realm

Read More

Post Views: 944