[Microsoft Azure] Deploy PHP website lên Azure App Service

AUTHOR: thuan.nd1


Khi phát triển một ứng dụng website PHP, việc sử dụng LAMP stack đã trở thành xu hướng phổ biến trong thời gian gần đây. Tuy nhiên ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn triển khai một ứng dụng website PHP với một lựa chọn hoàn toàn mới đó là kết hợp PHP với SQL Server sử dụng IIS của Microsoft Azure làm nền tảng server.

Read More

Post Views: 899