MSF: Microsoft Source of Fame

AUTHOR: Nghia Tran

Happy Coder, Happy Coding for a Better Life! 关心: QUAN + TÂM QUAN trong chữ Quan hệ, liên quan, liên đới, Relation. TÂM: là trái Tim, là hồn, là trí óc, Heart & Mind.


Đây là một bài viết khác viết năm 11.2004, cách đây hơn 10 năm cho 1 tờ báo công nghệ của công ty có tên là Bamboo shoot (Măng Non). Tờ báo nội san xuất bản bao gồm chủ yếu về kỹ thuật để có thể mang khoe khách hàng. Bài này viết xong, có nhờ Bryan Pelz (vốn là TMG manager) của công ty lúc đó đọc kiểm tra lại. Bryan Pelz bây giờ đã lấy vợ Việt Nam, ông chủ của Vinagame mấy năm qua và từ năm nay, 2009, đã là thành viên hội đồng quản trị FSOFT . Tây đến Việt Nam và đi nhanh hơn mình quá nhiều. (tất nhiên lúc đến Việt nam, Bryan đã là triệu phú đô la rồi trong khi mình là DL quèn). Vì là viết đi lòe Tây nên bằng tiếng Anh. Thế mới kinh!!!

Read More

Post Views: 310