React Native – Hướng đi mới cho lập trình di động

AUTHOR: quy.vv


Official page: http://facebook.github.io/react-native/
Showcase: http://facebook.github.io/react-native/showcase.html
Video intro: https://www.youtube.com/watch?v=KVZ-P-ZI6W4

Tháng 3/2015, tại sự kiện F8 Facebook đã giới thiệu và đưa bộ thư viện lập trình javascript “React Native” lên GitHub giúp xây dựng mobile application trên nền tảng iOS. 6 tháng sau, phiên bản dành cho Android ra đời. Vậy React native là gì? Liệu đây có phải là tương lai của lập trình ứng dụng di động?

Read More

Post Views: 3874