Quản lý trạng thái trong ứng dụng ReactJs với Redux

AUTHOR: khoa.nd

I'm Gay


Trong ứng dụng react việc lưu trạng thái trong nội tại component (local state) sẽ phát sinh nhiều vấn đề đặc biệt khi props được truyền từ cha xuống con qua quá nhiều tầng hay việc mở rộng component làm cho phình to state của component dẫn tới việc khó debug, testing…để giải quyết các vấn đề này các pattern đã được ra đời, có thể kể đến một vài pattern khá nổi bật hiện nay được sử dụng nhiều flux (facebook phát triển), MobX đặc biệt là redux. Các pattern này có ưu và nhược điểm riêng trong bài viết này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn một cách chi tiết về redux và áp dụng trong dự án reactjs thực tế.

Read More


Post Views: 237