Giới thiệu RxJava – Phần 1

AUTHOR: hoan.nt


RxJava có lẽ là một trong những chủ đề nóng nhất trong giới Android Developer năm qua. Tuy nhiên có một vấn đề duy nhất là bạn có thể gặp khó khăn khi tiếp cận lúc ban đầu. Functional Reactive Programming khá là khó làm quen khi bạn đến từ thế giới Imperative, nhưng một khi bạn hiểu nó, nó thật tuyệt vời!

Read More

Post Views: 2800