Win 10 không thể sleep, hibernate

AUTHOR: tuan.pq


Từ sau khi nghịch ngơm nhờ IT chuyển con AsusPro lên Win 10 Pro, thì không thể nào Sleep như con Win 8 cũ.

Tối về sleep hoặc Hibernate sáng ra lại hết sạch PIN, có bạn nào dính và khác phục được chưa nhỉ.

Cũng google và thử vài mẹo, nhưng có vẻ chưa đúng bệnh

🙁

Read More

Post Views: 109