Vector Images Come to Android and DIE PNG ???

AUTHOR: thanh.vn


Một trong những điều khó khăn nhiều nhà phát triển Android mới là làm thế nào để hỗ trợ nhiều kích cỡ màn hình trong ứng dụng của họ. Khi một ứng dụng Android  được thiết kế, nhà phát triển ứng dụng phải tạo ra một trải nghiệm dành cho người dùng nhất quán trên tất cả các thiết bị. Do đó, ứng dụng phải hỗ trợ để chạy được trên nhiều thiết bị với kích thước màn hình, độ phân giải màn hình, và mật độ điểm ảnh khác nhau .

Read More

Post Views: 316